یکی از پرکاربردترین فایلها ، مستندات PDF است که گاها برای ارسال ناچاریم تا حد امکان حجم آنرا کم نمائیم. راه های مختلفی برای این کار وجود دارد: ادامه مطلب